Current JAMB Syllabus For Yoruba (+PDF)


Would you like to know the exact topics where all your JAMB Yoruba questions will come from?

In this Library,

You will see the recommended topics for you to read in JAMB syllabus for Yoruba and download the PDF version of this syllabus FREE OF CHARGE.


ALSO SEE: Current JAMB Syllabus For All Other Subjects


Take note.

The test will be of an objective type, candidates will answer fifty (50) multiple-choice questions covering all aspects of the syllabus:

1. LANGUAGE:

 • Comprehension (1 prose and 1 verse) 10 items
 • Essay writing 01 items
 • Sound system 04 items
 • Grammar 06 items
 • Current orthography 02 items
 • Translation 02 items

2. LITERATURE:

 • Oral 06 items
 • Written 09 items

3. CULTURE 10 items

TOTAL: 50 items

The PDF version of this syllabus is available for your free download at the bottom of this Library.

See JAMB Yoruba syllabus

This JAMB Yoruba syllabus is to prepare you for the JAMB exam by testing you on the topics below.

Section A

1. LANGUAGE

 • Comprehension:
  • Prose
  • Verse
 • Essay Writing
 • Sound System:
  • Production of sounds (consonants and vowels);
  • Tones and tone change;
  • Syllable structure; and
  • Sound processes co- vowel occurrence, elision and deletion, etc.
 • Grammar:
  • Morphology – Word- formation;
  • Loan-word integration;
  • Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.;
  • Phrases and clauses – types and functions;
  • Sentences – types, structures and functions; and
  • Grammatical categories – tense and aspects.
 • Current Orthography
 • Translation

2. LITERATURE

 • Oral Literature:
  • Prose: Amoọ , A. 2010. Àkójọpọ̀ Àlọ́ Àpagbè, Akurẹ: Hirise Celebrity Publishers.
  • Poetry: Babalọla, A, 2001. Àwọn Oríkì Orílẹ̀ Mẹta dinlogbon, Lagos: Longman Nig. Ltd.
 • Written Literature:
  • Prose: Ajéwọlé, O.(2005). ẹgbẹ́yín L’alá N Ta, Ibadan: Extention Publications Limited.
  • Poetry: Fàdìyá, O.(2008). Ìyá Àtà tà, Ibadan: Lasswell.
  • Drama: Tẹ̀là, L. (2007), È gu ń orí ìkú nlẹ̀. Ibadan: Rasmed Publication Limited.

3. CULTURE:

 • È rò àti ìgbàgbọ́
  • Olódùmarè, kùdàáyà, emèrè, ajẹ́, àwọn irúnmọlẹ̀ abbl.
 • È tò ìṣèlú àti ààbò ìlú
  • Ẹgbẹ́ àti ọgbà, oyè jíjẹ àti àwọn ìjòyẹ̀, ogun jìja abbl.
 • È tò ìsìnkú àti ogún pínpín
  • Ò kú àgbà, òkú ọ̀fọ́, òkú òòṣà, ìtúfọ̀, ilé òkú gbígbé, ìdí igi, mọ̀lẹ́bí, bàbá ìsìnkú abbl.
 • Ò ǹkà Yorùbá
  • Oókan títí dé ọ̀kẹ́ kan (1–20,000)
 • Ayẹyẹ
  • Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè, abbl.
 • È tò Ìwòsàn
  • Ìtọ́jú aláìsàn, ìtọ́jú àti ìgbẹ̀bí aboyún, abbl.
 • È ré ìd árayá
  • eré òṣùpá — àlọ́, bojúbojú, abbl.
  • eré ojú mọmọ — ìjàkadì, ayò, òkòtó, àrín abbl.
 • Iṣẹ́ àbínibí àti oúnjẹ ilé Yorùbá
  • Iṣẹ́ — àgbẹ̀ ìṣọ̀nà, ìlù lìlú, abbl.
  • Oúnjẹ — àbàrí, iyán, ẹ̀wà, abbl.
 • Ìranra-ẹni-lọ́ wọ́
  • À áró, ẹ̀bẹ̀sẹ́, owó yíyá, abbl.
 • È kọ́ ilẹ́
  • Ìwà ọmọlúàbí àti àǹfààní rẹ̀.

Download JAMB syllabus for Yoruba PDF

Click on DOWNLOAD NOW, fill the required detail (if you’re not logged in) and start your free download.

GOOD LUCK.

Do you have something to ask on this JAMB syllabus for Yoruba? Comment below and a staff or fellow ACADite will reply you.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *